Cada cop més empreses opten per realitzar trobades virtuals entre les filials d’arreu del món, o bé presentacions de productes a través de plataformes online, etc.
Què vol dir això? Doncs que probablement l’anglès sigui l’idioma vehicular d’aquests esdeveniments virtuals internacionals.

És per això que, ara més que mai, moltes empreses requereixen de serveis lingüístics que els permetin arribar a totes les seves audiències de la manera més eficaç, senzilla i entenedora.

Traduccions i correccions

Exit School compta amb traductors i intèrprets professionals especialitzats en diverses combinacions d’idiomes.

Oferim traduccions tant de textos generals com especialitzats en sectors molt diversos: traduccions científiques, tècniques, de l’àmbit financer, cultural, publicitari, així com pàgines web i altres mitjans digitals.

Demana’ns un pressupost ajustat a les teves necessitats i et farem arribar les nostres tarifes.

Transcripcions i subtitulacions

Amb l’auge del vídeo màrketing i els esdeveniments virtuals, un recurs molt emprat per part de les empreses per poder arribar a una audiència més àmplia és l’ús de subtítols en diversos idiomes.

Exit School ofereix els següents serveis relacionats amb la subtitulació de vídeos:

  • Transcripció: enregistrar per escrit qualsevol informació que es trobi en format àudio o vídeo, i donar-li la correcció ortogràfica i sintàctica adequades en la llengua original.
  • Pautat: Localització dels temps d’entrada i sortida dels subtítols, sincronitzant-los amb l’àudio, calculant els temps mínim i màxim de durada i respectant els canvis de pla i escena.
  • Adaptació (traducció): Traducció de l’original, adaptant-lo i ajustant-lo als caràcters permesos segons la durada del subtítol.

Interpretacions

Els nostres intèrprets ofereixen interpretacions simultànies (presencials o en remot) i consecutives en diverses combinacions lingüístiques.

La millor manera d’arribar a totes les audiències al mateix temps és mitjançant la interpretació simultània, molt utilitzada en congressos, conferències, tant si és de manera presencial com a través de plataformes virtuals. Podem col·laborar amb agències d’esdeveniments virtuals per tal d’oferir un servei complet als seus clients.

Menú