Exit School és un centre reconegut com a Exam Preparation Centre per part de Cambridge Assessment. Comptem amb una àmplia experiència en aquestes titulacions i cada any preparem els nostres alumnes per als exàmens FCE, CAE i CPE.

Els exàmens oficials de Cambridge atorguen títols reconeguts per pràcticament tot el món. Són un avantatge diferencial a l’hora de trobar oportunitats laborals o estudiar a l’estranger.

A més a més, les titulacions de Cambridge no tenen data de caducitat, és a dir, tenen una validesa permanent. Per tant, un cop obtinguis el títol no hauràs de renovar-lo cada cert temps.

B1 Preliminary

El B1 Preliminary, anteriorment conegut com a Preliminary English Test (PET),  és un examen d’anglès de nivell intermig que obre portes a oportunitats per treballar, estudiar o viatjar.

El B1 demostra la capacitat de comunicar-se en anglès amb parlants natius en l’entorn de la vida diària:

 • Entendre els punts bàsics d’instruccions directes i anuncis públics;
 • Dominar situacions quotidianes quan surts al carrer;
 • Fer preguntes senzilles i prendre part en converses informals amb els amics, la família o a classe;
 • Fer escrits o prendre notes sobre temes que et resultin familiars.
B2 First

El B2 First, anteriorment denominat First Certificate in English (FCE) és un dels títols oferts per la Universitat de Cambridge dins del seu programa Cambridge English.

Aquest títol es correspon amb un nivell mitjà-alt d’anglès o, més específicament, amb el nivell B2 dins el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (el MECR), i és potser un dels més sol·licitats a nivell mundial.

El FCE, a banda de ser imprescindible per obtenir un títol universitari, permet:

 • Estudiar en anglès a un nivell basic o seqüencial
 • Treballar en un entorn anglòfon
 • Viure independentment en un país de parla anglesa
 • Des del curs 2014/15, els alumnes que comencin un grau universitari a Catalunya hauran de demostrar coneixements d’una tercera llengua per obtenir el títol final de grau. Això és la prova que si abans era important tenir un bon nivell d’anglès ara és IMPRESCINDIBLE!
C1 Advanced

El C1 Advanced, anteriorment conegut com Certificate in Advanced English (CAE), és una de les titulacions de Cambridge English que atorga una qualificació d’aprofundiment i nivell alt i demostra tenir les habilitats lingüístiques que els empresaris i les universitats busquen.

Gaudeix de reconeixement mundial i és acceptat a qualsevol lloc on es requereixi un nivell alt d’anglès com institucions educatives, empreses i departaments governamentals d’arreu del món.

 • Estudiar cursos universitaris impartits en anglès
 • Treballar en entorns professionals internacionals
 • Demanar visats per estudiar a Austràlia i el Regne Unit
C2 Proficiency

El C2 Proficiency, abans conegut com Certificate of Proficiency in English (CPE) és la demostració d’un nivell d’anglès excepcional.

L’examen presenta situacions reals especialment dissenyades per ajudar-vos a comunicar d’una manera més efectiva i adquirir les habilitats lingüístiques necessàries per moure-us en els ambients professionals i acadèmics més alts.

Correspon al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i és el títol pensat per:

 • Estudiar assignatures difícils a nivells molt alts, incloent-hi programes de postgraduats i doctorats.
 • Liderar projectes de recerca i reptes complexes.
 • Negociar i tenir capacitat de persuasió efectiva a nivell d’alta direcció en empreses internacionals.
Mock Exam

Com a part de la preparació pels exàmens, cada any fem un simulacre d’examen gratuït i obert a tothom perquè els alumnes que estiguin interessats a fer l’examen oficial de Cambridge puguin posar-se a prova i saber si estan preparats per afrontar la convocatòria amb garanties d’èxit.

Un cop fet el simulacre, corregim les proves i en funció del resultat valorem si l’alumne/a es pot presentar a la convocatòria oficial o li cal una mica més de preparació.

En cas que el resultat del simulacre sigui satisfactori oferim als alumnes la possibilitat de fer unes classes de preparació orientades a treballar i reforçar els aspectes més importants de l’examen al qual es volen presentar. En aquestes sessions es treballa amb exemples reals extrets d’exàmens anteriors per què l’alumne/a es familiaritzi amb el format oficial i es pugui presentar a l’examen preparat per obtenir el millor resultat possible.

Contacte

No trobes el que necessites? Posa’t en contacte i dissenyem un curs a mida.

Menú