Avís legal

AVÍS LEGAL


0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.exitschool.net (d’ara endavant, EL WEB), del qual és titular EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU (d’ara endavant, EL PROPIETARI DEL WEB).

L’accés a aquest lloc web comporta l’acceptació per part de l’usuari de totes i cadascuna de les disposicions i condicions d’utilització incloses en aquest avís legal, que poden patir modificacions.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte dels continguts del lloc web d’acord amb les normes i les condicions d’ús, i a no utilitzar-los de manera il·legal, il·lícita, contrària a la moral, o als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic, o de manera que vulneri els drets o interessos d’EXIT SCHOOL OF ENGLISH o de tercers. En cas que l’incompliment d’aquest compromís causi algun dany o perjudici, l’usuari haurà de respondre davant DEL PROPIETARI DEL WEB o davant de tercers.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU

El seu CIF és: B-65862716

El seu domicili social es troba a: c/ Plegamans, 2 – 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43.350, foli 0032, a la secció general, full 426.223, inscripció 1a.

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició els mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 93 864 94 12

Fax: 93 866 77 70

Adreça de correu electrònic: exitschool@exitschool.net

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficients, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

 


2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a l’emplenament del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la vigència de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i essent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet de manera expressa a fer un ús adequat dels continguts i serveis propietat del PROPIETARI DEL WEB i a no emprar-los per a, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir virus informàtics a la xarxa o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com d’obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a partir dels quals EL PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i extreure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra manera, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte si es té l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legal.

g) Recaptar dades amb finalitats publicitàries i trametre publicitat i comunicacions de qualsevol tipus amb la finalitat de vendre o dur a terme qualsevol altra acció de naturalesa comercial sense haver-ho sol·licitat prèviament o haver-ne obtingut el consentiment.

Tots els continguts del lloc web com ara els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, així com el disseny gràfic i els codis font, constitueixen una obra propietat del PROPIETARI DEL WEB i no es donaran mai per cedits a l’usuari els drets d’explotació dels continguts més enllà del que sigui estrictament necessari per a un ús correcte del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si es dóna el cas, còpies privades autoritzades sempre i quan els elements reproduïts no se cedeixin posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB. A la vegada, l’ús o l’accés al lloc web no atribueixen a l’usuari cap dret sobre aquestes marques, noms comercials o signes distintius.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat autoritzat de manera expressa pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas que hi hagi relació entre EL PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web on s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis. Les persones que es proposin establir un enllaç hauran de sol·licitar autorització prèvia per escrit al PROPIETARI DEL WEB. En qualsevol cas, l’enllaç només permetrà l’accés a la home page o pàgina d’inici del nostre lloc web. Així mateix, hauran d’abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DEL WEB, o incloure continguts il·lícits o contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que faci en base a aquests materials.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat simplement informativa. Tanmateix, no es garanteix l’accés complet a tots els continguts, ni l’exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on li ho permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accedir al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tot tipus dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència en els continguts de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre administrador web. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és simplement informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, ni recomana, ni convida a visitar-los. Per aquest motiu, tampoc no serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Si en algun moment necessitem obtenir informació de l’usuari, la sol·licitarem de manera expressa perquè l’usuari la proporcioni de manera voluntària. Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre us sol·licitem que ens proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recollides a través de formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres vies s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, responsabilitat del PROPIETARI DEL WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i amb l’única finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic.

EL PROPIETARI DEL WEB es compromet a no cedir, ni vendre, ni compartir les dades de tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al domicili social del PROPIETARI DEL WEB, situat a c/ Plegamans, 2 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona). Per fer-ho, haurà d’identificar-se degudament i indicar de manera visible el dret concret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i la resta de normatives aplicables. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que terceres parts puguin causar als sistemes informàtics, documents electrònics i fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DEL WEB podrà utilitzar galetes (cookies) durant la prestació dels serveis del lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació personal allotjats al terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal impedeixi la creació o adverteixi de l’existència de galetes.

Si l’usuari opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no pertanyen a la nostra entitat, EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs ni de les galetes que puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.

La nostra política en relació amb les comunicacions per correu electrònics se centra en remetre únicament les comunicacions que hàgiu sol·licitat rebre.

Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic us oferim, mitjançant aquests missatges, la possibilitat d’exercir el vostre dret de cancel·lació o renuncia en conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de serveis per a la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari, o un tercer, consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat als llocs web inclosos o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB indenficicant-se de la manera deguda, especificant les suposades infraccions i declarant de manera expressa i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web del PROPIETARI DEL WEB s’aplicarà la legislació espanyola i serà competència dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i el contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.